: 2014

16 2012 nc " ". , \. . . . . . . . .

21 2012 . 400k+ , , . - . : , . . , . 22 2014 "Naruto" : , , . 8 2015 : /; /. : G . . : , , , , , , , , . , - , : , , , . , . , ! .

 

Faithasberry © 2010