32 5530:

29 2010 Nokia 5800, 5230, , . RomPatcherPlus_3.1_LiteVersion.sisx ( 193,32 ) 7. Nokia x6 21.0.004 ? . 6 2016 ue32j5530 , . . 1412 .

19 2010 Nokia 5530 (RM-504) 31 , 32 31 , - installserver.exe -. . , , Viber. : 32. 5530 - 40.0.003.

 

Faithasberry © 2014