5 1

24 2015 . 5.1/7.2. 2114 (1,6 ). -4, -5.x, Bosch-1.5.4, VS-5.1, -7.2 ( ); - -7.1. 5.1 16V 1411020 - 41/ 71 25 / - 10,5 . 100 ., 100-140 6,8 ./100 .. . . (-5.1 / 5.1.1 / 5.1.2 / 5.1.3 / 7.2) , I204DO57 . .

, , , 5.1. ( ) "" , 12000. . -5.1. X . ?- - 1,5 8. 5.1.1 . 21 2015 5.1 . 7.2 https://www.youtube.com/watch?v=qJe-wlQfSh8. - -5 -7 . 3 : 1 . -5.1.X 6,8 /100 .. . -41. . .

 

Faithasberry © 2015