komodo:

21 2016 , 3322 . , . Komodo UCI- , , . Komodo , 8 . 10.4 (2017-03-14; 5 ). . 21 2014 , 5-6 chessbase.com/post/komodo-8-b k-to-chess. . 8 (1 2016). GNU GPL stockfishchess.com. Stockfish UCI- , 2014 Stockfish Komodo .

2016 World Computer Chess Champion. 2015 World Computer Blitz & Rapid Champion! Three-time TCEC Champion. Version history. current, Komodo. . - , - 7. 1; 2 . 12 2015 Komodo 4. Komodo , , . 7 2012 Komodo 3 Komodo.

 

Faithasberry © 2012